Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym

Oferuję Państwu usługę nadzoru dendrologicznego w procesie inwestycyjnym. Nadzór taki pozwoli na zachowanie żywotności i stabilności drzew rosnących w bezpośrednim otoczeniu realizowanej inwestycji.  

Nadzór dendrologiczny wykonywany jest w oparciu o: 

Na usługę ochrony drzew w procesie inwestycyjnym składają się następujące prace:#drzewa #inwestycja #ochrona #nadzórdendrologiczny #SOD #standardyochrony