Inwentaryzacja Dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna jest ilościowym zapisem drzew i krzewów.  W jej skład wchodzi rozpoznanie gatunków, określenie ich rozmieszczenia w terenie oraz wyznaczenie parametrów dendrometrycznych takich jak:

Dodatkowo inwentaryzacja dendrologiczna może zawierać opinię dendrologiczną dot. stanu zdrowotnego drzewa

W skład inwentaryzacji wchodzi część:

#inwentaryzacjadrzew #inwentaryzacjadendrologiczna #inwentaryzacjazieleni