Ekspertyzy Dendrologicze

Ekspertyzy i Opinie Dendrologiczne

Polecam Państwu ekspertyzy dendrologiczne i opinie dendrologiczne. Inspekcje drzewa prowadzana jest wizualną metoda z użyciem takich narzędzi jak sonda, młotek dendrologiczny, miarka, lornetka i  polegającą na ocenie widocznych symptomów utraty lub osłabienia stabilności oraz żywotności drzew. Metoda wizualnej oceny drzewa została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenia środowisk arborystycznych Europy Zachodniej i jest rekomendowana przez International Society of Arboriculture (ISA)   

Podczas oceny kontroli podlegają wszystkie widoczne części składowe drzewa takie jak: 

Ocenie podlegają również:

Dodatkowo klient otrzymuje dane dendrometryczne: 

Stosując tą metodę można obniżyć ryzyko wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz zniszczenia mienia.  Dzięki rekomendacją zaleconym w ekspertyzie można również zwiększyć żywotność drzewa, którego widok będzie cieszył przez wiele lat.

#opiniadendrologicza #ekspertyzadendrologicza #VTA #ocenadrzew #operatdendrologiczny