O mnie

O mnie

Nazywam się Michał Szczepankiewicz i jestem certyfikowanym Inspektorem Drzew, wykonującym na zlecenie klientów oceny drzew metodą VTA (visual tree assesment) oraz zajmuje się ochroną drzew w procesie inwestycyjnym. Oferuję dobór właściwych zabiegów pielęgnacyjnych oraz poprawiających żywotność drzewa. 

Pragnę zainteresować Państwa swoimi usługami ponieważ świadomość na temat wartości drzew i usług jakie one świadczą w przestrzeni miejskiej jest coraz większa. Natomiast urzędnicy oraz obywatele coraz częściej zdecydowanie egzekwują przepisy prawa z których wynika, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez drzewa lub szkody wyrządzone drzewom ponoszą właściciele terenu, na którym się one znajdują.  Również zarządcy terenów coraz bardziej dbają o bezpieczeństwo ludzi w otoczeniu drzew.  W związku z tym bardzo ważne jest, aby właściciele terenów odpowiednio pielęgnowali drzewa oraz posiadali dokumenty potwierdzające dokonanie należytej staranności podczas zarządzania drzewostanem. 

Moi Klienci:

- Spółdzielnia mieszkaniowa "Jasień"

- Spółdzielnia mieszkaniowa "Ujeścisko"

- Spółdzielnia mieszkaniowa "Dolny Wrzeszcz"

- Zarządca nieruchomości "WABO"

- Osoby fizyczne i inwestorzy