Nadzór nad pracami w drzewach

Zapraszam do skorzystania z usług konsultacyjnych dotyczących drzew.  Bardzo często niewielkim kosztem można poprawić żywotność drzewa. 

Oferuję dobór odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych zmniejszających ryzyko w otoczeniu drzewa oraz nadzór nad zaleconymi pracami w drzewie. Oferuję ponadto dobór zabiegów poprawiających warunki siedliskowe oraz ogólną kondycję drzewa. 

Czasami wystarczy wykonać drobne zabiegi, aby poprawić żywotność drzewa i cieszyć się jego widokiem przez wiele.

#ochronadrzew #pielengnacja #żywotność #warunkisiedliskowe #zdrowedrzewa