Certyfikowany Inspektor Drzew

                                                                                                                                         Chciałbym zainteresować Państwa moimi usługami w zakresie ochrony i zarządzania drzewami.


Misja

Mieszkańcy polskich miast coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważne są dla nich drzewa oraz jak wiele istotnych usług ekosystemowych świadczą one dla ludzi. Urzędnicy oraz obywatele coraz częściej zdecydowanie egzekwują przepisy prawa z których wynika, że odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez drzewa lub szkody wyrządzone drzewom ponoszą właściciele terenu, na którym się one znajdują.  Zarządcy terenów natomiast coraz bardziej dbają o bezpieczeństwo ludzi w otoczeniu drzew. W związku z tym bardzo ważne jest, aby właściciel terenu odpowiednio pielęgnował drzewa oraz posiadał dokumenty potwierdzające dokonanie należytej staranności podczas zarządzania drzewostanem. 

 Oferta

Ekspertyza dendrologiczna metodą VTA (visula trees assesment) czyli wizualna ocena bezpieczeństwa w otoczeniu drzew. 

Oferuję Państwu usługę nadzoru dendrologicznego w procesie inwestycyjnym, która składa się z konsultacji nad projektem inwestycyjnym, projektem ochrony drzew na etapie planowania inwestycji oraz prowadzeniu zabiegów ochronnych drzew na etapie realizacji inwestycji. 

Oferuję dobór odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i zmniejszających ryzyko w otoczeniu drzewa oraz nadzór nad zaleconymi pracami.  

Usługa Inwentaryzacji dendrologicznej zieleni, która jest ilościowym zapisem drzew i krzewów.  

 Opinie

Masz pytania?

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie, napisz na adres e-mail: michalszczupak@gmail.com lub zadzwoń +48600402790